สท.เขต 1 หนองปรือ เร่งลงพื้นที่ตรวจปัญหาน้ำเน่า หลังชาวบ้านร้องเรียนน้ำคลองหนองปรือสะพาน 2 น้ำดำ เน่าเหม็น สัตว์น้ำตายเกลื่อน หลังลงพื้นที่พบเป็นจริงตามแจ้งเตรียมประสานผู้บริหารลงรับทราบปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขเป็นการด่วน

           (19 พฤศจิกายน 2562) ที่คลองหนองปรือ สะพาน 2 นายวิชัย หลวงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำเน่าเสีย ในคลองหนองปรือ สะพาน 2 หลังจากพบว่าประชาชนได้ร้องเรียนผ่านมายังสมาชิกสภา เขต 1 หลังประชาชนที่มีสถานประกอบการติดกับคลอง ได้รับผลกระทบเรื่องของปัญหากลิ่นของน้ำ ที่เป็นกลิ่นน้ำเน่าเสียอย่างหนัก ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าคลองดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะจะไม่มีฝนมาเติมก็ไม่เกิดปัญหาน้ำเน่า แต่จะมีก็เพียงสีน้ำที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือจากสีน้ำที่ใส ที่มาจากการเติมของน้ำฝน ก็จะกลายเป็นน้ำสีเขียว แต่ไม่มีกลิ่น เนื่องจากว่าเกิดการเจริญเติบโตของตะไคร่ แต่มาในครั้งนี้พบว่าพอฝนทิ้งช่วง น้ำก็เกิดการรวมตัวกันตกตะกอนก้นบ่อ จนกลายเป็นตะกอนสีดำ และส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว จากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าทั่วทั้งคลอง น้ำมีสภาพดำ และเหม็นเน่า มีกลิ่นก๊าซไข่เน่าฝุ้งตลบอบอ้วนไปทั่วบริเวณ

           นายวิชัย หลวงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 เปิดเผยว่า หลังรับทราบเรื่องจากประชาชนก็ได้ลงพื้นที่มาทำการตรวจสอบ ก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่รับแจ้ง ปัญหาก็คือน้ำมีสีดำ และมีกลิ่นเหม็น ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่น้ำมีความใส และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้สบาย ซึ่งคลองดังกล่าวเป็นจุดรวมน้ำจากด้านบน โดยจากการสำรวจพบว่าต้นน้ำดังกล่าวเป็นสายเดียวกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งน้ำที่บริเวณดังกล่าวไม่มีลักษณะดำ แต่กลับเป็นน้ำใสเห็นตัวปลา แต่พอโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองปรือลงมาพบว่าน้ำก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดำ แสดงว่าจะบริเวณดังกล่าวลงไปจะต้องมีโรงงานหรือบ้านพักอาศัยที่ปล่อยน้ำเสียลงคูคลองจนส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียได้ สำหรับปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องให้หน่วยงานของทางเทศบาล อาทิ กองช่างสุขาภิบาล และกองสาธารณสุข เข้าทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปพิสูจน์ พร้อมหาที่มาของต้นน้ำในการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ ว่ามีโรงงานใดบ้างที่อยู่บริเวณต้นน้ำ พร้อมเตรียมลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ โดยเตรียมประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาในเร็ววันนี้เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นการด่วน

Advertisement