นายช่างตรวจเขตเมืองพัทยา ลงพื้นที่ส่วนบุคคล หลังพบลูกบ้านรุกล้ำพื้นที่ สร้างรายได้บนพื้นที่ส่วนบุคคล สร้างโรงจอดรถปล่อยเช่า สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยรายอื่น ด้านเจ้าของโครงการประสานเมืองพัทยาเข้าทำการจัดระเบียบ หลังขอความร่วมมือแล้วกลับไม่ได้รับความร่วมมือ

           (14 พ.ย.62) ที่หมู่บ้านรุ้งแลนด์ นายรัฐกิจ รัตนพิศาลพงศ์ ผู้รับมอบอำนาจเจ้าของโครงการหมู่บ้านรุ้งแลนด์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.นิมิตร ตั้งวิเชียร นายตรวจเขต สำนักการช่างเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่หมู่บ้านรุ้งแลนด์ หลังจากที่ได้รับการประสานจากตัวแทนหมู่บ้านว่า ถนนส่วนบุคคลภายในหมู่บ้าน ได้ถูกเจ้าของอาคาร กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้พักอาศัยกว่า 400 หลังคาเรือน ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางส่วนบุคคลที่ทางโครงการได้จัดสร้างถนนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาร่วมกัน แต่จากปัจจุบันพบว่า บ้านแต่ละหลังกลับจับจองพื้นที่บนถนนหน้าบ้านของตัวเอง วางของบนถนน ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำ ปลูกต้นไม้ ต่อเติมเป็นที่จอดรถส่วนตัว บางรายถึงขนาดสร้างที่จอดรถเพื่อปล่อยให้ประชาชนมาเช่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยรายอื่นๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากถนนคับแคบลงจนรถสัญจรไปมาไม่สะดวก
            นายรัฐกิจ ผู้รับมอบอำนาจโครงการหมู่บ้านรุ้งแลนด์ เปิดเผยว่า สำหรับปัญหารุกล้ำถนนในหมู่บ้านพบว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ซึ่งทางหมู่บ้านเคยเข้าไปพุดคุย ทำความเข้าใจ พร้อมทั้งขอร้องผู้พักอาศัยในการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำถนนออก เนื่องจากว่าไปกระทบกับความเป็นอยู่และสร้างปัญหาการจราจรในหมู่บ้าน แต่ก็ไม่ได้รับตอบรับและความร่วมมือจากใคร จนกระทั่งล่าสุดก็พบว่าการรุกล้ำถนนเริ่มมีมากขึ้น เรียกว่าเกือบจะทุกหลังคาเรือน โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ในวันนี้ทางหมู่บ้านจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากเมืองพัทยาในการลงพื้นที่ในการจัดระเบียบในครั้งนี้ เพราะหากปล่อยเอาไว้จะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน และอาจจะยากแก่การแก้ไข
             ด้าน ว่าที่ ร.ต.นิมิตร ตั้งวิเชียร นายตรวจเขต สำนักการช่างเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่มาทำการตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนปัญหาหารรุกล้ำทางส่วนบุคคลในวันนี้พบว่า จากการตรวจสอบกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้พักอาศัย ดำเนินการรุกล้ำพื้นที่ถนนส่วนบุคคลแทบทั้งสิ้น ซึ่งบางรายก็ใช้พื้นที่ถนนส่วนบุคคลในการหาประโยชน์ด้วยการทำที่จอดรถแล้วปล่อยเช่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ โดยในเบื้องต้นวันนี้หลังจากลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าเป็นไปตามที่ร้องเรียน โดยหากจะดำเนินรังวัดแนวเขตและจัดระเบียบก็ต้องดำเนินการทั้งหมู่บ้าน คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการรังวัดเนื้อที่แต่ละหลังเพื่อชี้แนวเขตที่ชัดเจนจนครบทุกหลังที่มีการรุกล้ำ น่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จากนั้นทางเมืองพัทยาจะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของอาคารในการให้เวลาในการรื้อถอน ซึ่งหากครบกำหนดระยะเวลาแล้วยังไม่ดำเนินการรื้อถอน ทางเมืองพัทยาก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาทำการรื้อถอนเอง พร้อมดำเนินการเรียกเก็บค่ารื้อถอนจากทางเจ้าของอาคารตามลำดับ ส่วนในตอนนี้เบื้องต้นหากเจ้าของอาคารหลังใดทราบว่าได้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือวางข้าวของรุกกล้ำทางส่วนบบุคล ก็สามารถที่จะรื้อสิ่งปลูกสร้างออกได้ก่อนที่ทางเมืองพัทยาจะมีประกาศออกมา เพราะหากมีประกาศแล้วยังคงเพิกเฉยและไม่ดำเนินการ นอกจากเมืองพัทยาจะมาดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปแล้วยังมีความผิดตามขั้นตอนของกฏหมายอีกด้วย
Advertisement