กาชาดจังหวัดชลบุรี มอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ

          เมื่อวันที่ 24 ต.ค.62 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ประจำปี 2562 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเถอสัตหีบ พร้อมคณะ พันจ่าเอก พิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจนนายสมชาย พูลมี ผู้ที่รับมอบบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

               นายอนุชา อินทศร กล่าวว่า อำเภอสัตหีบได้รับการพิจารณาการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ในการสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ประจำปี 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้อำเภอสัตหีบในการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 2 หลังๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัย คือ นายสมชาย พูลมี อายุ 61 ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 12/8 หมู่ที่ 7 ตำบลพลูตาหลวง ประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมไดนาโม รายได้ไม่แน่นอน มีคนมาจ้างก็ได้ทำงาน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยา ซึ่งมีอาชีพรับจ้างมีบุตร 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน และหลานชาย 1 คน นายสมชาย พูลมี เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบอาชีพสุจริต และต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก บ้านที่อยู่เดิมเป็นบ้านเช่า ต่อมามารดาได้แบ่งที่ดินให้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพิจารณา จนกระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณในการสร้างบ้าน
             นางสุภาพร เทียนไชย กล่าวว่า ทั้งหมดที่ได้รับการมอบบ้านในวันนี้ล้วนแล้วแต่มีความยากลำบาก มีฐานะยากจน มีความประพฤติตนที่ดี และมีความเดือดร้อนจริง ซึ่งได้พิจารณาคัดกรองคัดเลือกอย่างละเอียด ถี่ถ้วนแล้ว ในแต่ละปีเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีจะทำการพิจารณาเงินรายได้จากการเปิดร้านมัจฉากาชาด เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ที่ประกอบอาชีพสุจริต มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคม
               หลังจากมอบบ้านให้นายสมชาย พูลมี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นางสุภาพร เทียนไชย ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนางพรพรรณ ประดิษฐ์ชัย ซึ่งอยู่ในหมู่เดียวกันได้รับการซ่อมแซมบ้าน เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เปลี่ยนสายไฟและทาสีใหม่ ใช้งบประมาณซ่อมแซม 34,000 บาท ก่อนจะเดินทางไปยังเขตพื้นที่นาจอมเทียนเพื่อมอบบ้าน หลังที่ 2 ต่อไป
Advertisement