เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดภายใต้โครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

             (22 ต.ค.62) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
             สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอบางละมุง กำหนดให้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นประจำต่อเนื่องทุกๆ เดือน ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้พลังมวลชนได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และตัดหญ้า ภายในเขตชุมชน ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชม น่ามอง ภายในเขตชุมชน
           ในครั้งนี้มีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และตัดหญ้า จำนวน 3 จุด คือ จากสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ ผ่านซอยย่อยพรประภานิมิตร 28 จนถึงใต้สะพานมอเตอร์เวย์ จากสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ ถึงซอยพรประภานิมิต 26 และจากซอยพระประภานิมิต 26 ถึงสี่แยกเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยพระราชทานเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็ก 904 พัน ร.1 รอ.กรม. ร.1 พบ.นย. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ และ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
Advertisement