รักษาการปลัดเมืองพัทยามอบนโยบายสายงานความมั่นคง ลั่น..ในปีบริหารจะปกครองแบบธรรมาภิบาล ไม่คด ไม่โกง เน้นย้ำคนในปกครองอย่าเอื้อคนมี อย่าใช้อำนาจหน้าที่รังแกคนจน

           (22 ต.ค.62) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชกานการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบาย ในการประชุมส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา โดยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชกานการแทนปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับยุคที่ตัวเองจะบริหารราชการในระยะเวลา 1 ปี จะบริหารในระบบธรรมาภิบาล ไม่เอาเปรียบลูกน้อง จะให้ความเป็นธรรมต่อทุกคน และจะตั้งมั่นบนความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน และอยากให้ทุกคนนอนหลับ กินอิ่ม อยู่เย็น ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้คอยติดตามการทำงานทั้งใส่วนที่เป็นของ Outsource และส่วนที่เป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา โดยเฉพาะในเรื่องรายรับ เนื่องจากงานในบางส่วนของสำนักปลัดฯ อาทิฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ ซึ่งสามารถยกเลิกการว่าจ้างได้ตลอดเวลา จึงไม่อยากให้คนทำงานถูกเอารัดเอาเปรียบ อยากให้มีรายได้อย่างเป็นธรรม และไม่ต้องการให้ทุกคนตกงาน ดังนั้นจึงมีการผลักดันมาจนเข้าสู่ปีที่ 7 ในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงผลงานและความสำคัญของคนทำงานเกี่ยวกับความมั่นคง
               พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายการทำงานให้ทุกฝ่ายปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องการอำนวยความสะดวกประชาชน การจราจร และสอดส่องดูแลเรื่องต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคทั่วเมืองพัทยา สร้างความไม่สะดวกสบายให้กับประชาชน จึงเน้นย้ำให้ทุกคนให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ด้วย
              ในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้มอบนโยบายไว้ว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาไม่มีนโยบายที่จะให้จัดเก็บค่าปรับปีละมากๆ จากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย เนื่องจากคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนจน ดังนั้นต้องให้โอกาส อย่าใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินการโดยเคร่งครัดอย่างเดียว แต่หากสิ่งใดที่กระทบสาธารณะ กระทบการจราจร อย่างนี้ก็สามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมยกตัวอย่าง คนมั่งมีใช้พื้นที่สาธารณะหาผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยไม่มีความผิด ในขณะที่หาบเร่แผงลอยต้องปากกัดตีนถีบ หาเลี้ยงชีพและต้องคอยหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่เทศกิจเนื่องจากกลัวถูกปรับ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ประธานในที่ประชุมได้เสนอแนวคิดให้ฝ่ายเทศกิจน่าจะมีแผนงานจัดหาพื้นที่ที่สามารถผ่อนผันให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ สามารถทำมาค้าขายได้โดยไม่กระทบต่อพื้นที่สาธารณะ และการจราจร แต่มีข้อแม้ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้จะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ภายในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement