รองนายกเมืองพัทยา ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล หลังประสบปัญหาเทคนิคบริเวณจุดก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำขนาด 6 เมตร ทำให้ต้องชะลอการก่อสร้างไประยะหนึ่ง คาดแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดต้นเดือน มี.ค.63 (มีคลิป)

             (9 ต.ค.62) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล หลังการก่อสร้างประสบปัญหา จนทำให้ต้องชะลอการก่อสร้างออกไปในระยะหนึ่ง
              นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล เนื่องจากที่ผ่านมาแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้มีการหยุดชะงักไประยะหนึ่ง หลังประสบปัญหาเทคนิคเรื่องของชั้นดิน หลังได้มีการตอกชีทไพล์ ในการก่ออสร้างบ่อรับน้ำขนาด 6 เมตร ลึก 5 เมตร และยาว 150 เมตร ซึ่งจะเป็นบ่อหน่วงน้ำก่อนผันไปยังคลองห้วยใหญ่ แต่เกิดปัญหาดินเกิดการสไลด์ลงมาเนื่องจากชีทไพล์มีขนาดที่สั้น ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมาได้มีการเปลี่ยนชีทไพล์ให้ขนาดยาวขึ้นป้องกันการสไลด์ของดิน ก็จะทำให้การดำเนินการก่อสร้างสามารถดำเนินการต่อไปได้จนแล้วเสร็จ

โดยขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการวางท่อยาง HDPE ไปแล้ว 3,500 เมตร ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้ว 35% ขณะนี้เหลือเพียงการวางท่อ Box Culvert ในระยะทางกว่า 2,000 เมตร ซึ่งจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดอย่างแน่นอน โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการขยายรางคัตเตอร์จากเดิมที่มีความกว้าง 2.5 เมตร ลึก 3 เมตร ขยายมาเป็นกว้าง 5 เมตร ลึก 5 เมตร ระยะความยาว 150 เมตร บริเวณตั้งแต่ถนนเลียบทางรถไฟ หลังหมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5 ไปจนถึงถนนเลียบทางรถไฟแยกห้วยใหญ่ รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ 91,800,000 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาท) โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 510 วัน
             นายพัฒนา รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้หากการดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโลแล้วเสร็จ จะเป็นส่วนหนึ่งในการผันน้ำจากพื้นที่ฝั่งหนองปรือให้ระบายลงคลองห้วยใหญ่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จากน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา

(ชมคลิป)

Advertisement