ฝนนี้ นาคภักดี ฉัตรแก้ว 5 หลับได้สบายใจ หลังเทศบาลเมืองหนองปรือวางแผนรองรับน้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยืนยัน ชาวบ้านไม่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอน

              (1 ต.ค.62) เข้าสู่หน้าฝนในแต่ละครั้ง ก็พบว่าหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือจะมีเพียงไม่กี่หมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังมาโดยตลอด ซึ่งบางหมู่บ้านก็ได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว และบางหมู่บ้านก็อยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา หนึ่งในหมู่บ้านที่พบว่ามักเกิดปัญหาน้ำท่วมก็คือ หมู่บ้านฉัตรแก้ว 5 และหมู่บ้านนาคภักดี ซึ่งเป็น 2 หมู่บ้านที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าจับตาเรื่องของปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอด

            นายเบิกชัย นิลปานันท์ รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง 2 หมู่บ้านนั้นได้มีการดำเนินการไปแล้ว หมู่บ้านแรกที่หมู่บ้านฉัตรแก้ว 5 ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในหมู่บ้าน เนื่องจากว่าได้มีการวางแนวท่อผ่านที่เอกชนเพื่อเชื่อมท่อกับท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ส่งผลให้การระบายน้ำของท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวก แต่เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ที่ดินเอกชนได้มีการขายเปลี่ยนมือ เจ้าของใหม่ไม่ยินยอมให้ทางเทศบาลเชื่อมท่อระบายน้ำผ่านที่ เนื่องจากว่าเจ้าของบ้านใหม่เชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ย โหงวเฮง ซึ่งผู้บริหารเทศบาลก็ได้ดำเนินการพูดคุยเจรจาไปแล้วหลายครั้ง แต่ก็พบว่าไม่เป็นผล ดังนั้นทางกองช่างสุขาภิบาลจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งปั๊มน้ำแรงดันสูง ขนาด 3 ใบพัด พร้อมวางท่อ PE สีดำ ขนาด 230 เมตร เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว 2 ตัว โดยพบว่าหากระดับน้ำสูงได้ระดับ ลูกลอยก็จะตัด ปั๊มน้ำก็จะทำงานอัตโนมัติในการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านลงท่อระบายน้ำของทางเทศบาล ก็น่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างแน่นอน

 

           ส่วนโครงการหมู่บ้านนาคภักดีนั้น ทางเทศบาลได้ทำการประสานกับภาคเอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ด้วยการเจรจาระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือกับภาคเอกชน ด้วยการวางท่อระบายน้ำเป็นท่ออุโมงค์ 4 เหลี่ยม ขนาด 1.50 เมตร โดยวางท่อจากท้ายหมู่บ้านขึ้นมาเชี่อมท่อกับถนนเขาตาโล ซึ่งปัจจุบันก็พบว่าถนนเขาตาโลปัจจุบันกำลังดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ โดยทางกองช่างสุขาภิบาลได้ทำการเซ็ทระดับน้ำการวางท่อเอาไว้ได้อย่างพอดี และขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวได้นำรถไปจอดไว้ที่ตลาดเขาตาโล ซึ่งในช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายบ้าง แต่หากดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาน้ำท่วมจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
Advertisement