ไลออนส์สากลภาค 310 C ประชุมเตรียมจัดงาน “วันไลออนส์สากลบริการ”

            เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ไลออน รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการภาคไลออนส์สากล ภาค 310 ซี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ณ ห้องประชุมบ้านสวนทิพย์ อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมการจัดงาน “วันไลออนส์สากลบริการ” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ไลออนส์สากลทั่วโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายในเดือนตุลาคม ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีไลออนเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ประธานโครงการฯ นำคณะกรรมการโครงการฯ และนายกสโมสรไลออนส์ ภาค 310 C ในฐานะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

           ไลออน รศ.ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ประธานในพิธีได้กล่าวว่า กิจกรรมการบริการในวันนั้น จะประกอบไปด้วยการบริการเรื่องสายตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน บริการด้านทันตกรรม มอบรถวีลแชร์กิจกรรมมอบทุนการศึกษา การจัดเลี้ยงอาหารเด็กๆ และทุกคนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีโครงการดูแลในเรื่องของอาการป่วยมะเร็งในเด็ก ล่าสุดได้นำคณะไลออนส์สากลภาค 310 ซี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กๆ ที่ป่วย ณ โรงพยาบาลเลิศสิน กรุงเทพฯ และนำคณะเดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น เป็นไปตามอุดมการณ์ไลออนส์สากล WE SERVE เพื่อมุ่งหวังที่จะร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคม ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดเป็นสิ่งตอบแทนและไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

              ไลออน เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด ประธานโครงการฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมรับบริการ ในการคัดกรองตาต้อ คนที่เป็นตาต้อจะส่งเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลชลบุรี ฟรีทั้งหมด สำหรับผู้สูงอายุจะมีแว่นสายตาแจกให้ จำนวน 2,000 อัน มีบริการตัดผม นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ส่วนคนที่จะมาตรวจเบาหวานขอให้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งในเด็ก ตัดแว่นสายตาสำหรับเด็กที่มีปัญหาพร้อมการดูแลด้านอื่นๆ ให้อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 200 ทุน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการและงานบริการของไลออนส์ ที่ไลออนส์จะเป็นผู้ให้ จึงอยากให้มารับบริการ โดยจะมีการจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่มฟรีสำหรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งคาดว่าน่าจะมีประมาณ 2,500 คน โดยได้มีการจัดเตรียมต้อนรับไว้พร้อมแล้ว จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 14.00 น. ที่เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน

 

Advertisement