จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดคูคลองและชุมชนเขตบ้านอำเภอ

              วันนี้ (18 ก.ย.62) ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ทหาร ประชาชน นักเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
               สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ
             โดยในวันนี้ได้นำจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดฟื้นฟูลำน้ำและคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน โดยได้มีการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชภายในคูคลองบ้านอำเภอบริเวณด้านหลังโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมและตัดหญ้าในบริเวณถนนรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและรอบโรงเรียนรวมทั้งภายในแหล่งชุมชนภายในซอยนาจอมเทียน 15 เพื่อให้เกิดความสะอาดตาให้กับสถานศึกษารวมทั้งชุมชนเพื่อความน่าอยู่
Advertisement