เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในน้ำท่วมภาคอีสาน ยังหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม เพื่อไปส่งมอบให้กับพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในขณะนี้

           (12 กันยายน 2562) ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ร่วมกันขนเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการบริจาคมาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ไปบริจาคให้กับพี่น้องชาวอีสานที่ประสบเหตุอุทกภัย
              นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า สำหรับของที่นำไปสมทบกับบริษัทเอกชนในพื้นที่พนัสนิคมในวันนี้ เป็นชุดสุดท้ายแล้ว หลังจากที่ได้ทำการเปิดรับบริจาคมาเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยล็อตแรกได้สมทบไปพร้อมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์แล้ว ส่วนชุดสุดท้ายก็จะนำไปสมทบกับภาคเอกชนเพื่อส่งต่อยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยอดของรับบริจาคทั้ง 2 ล็อตพบว่ามีไม่มาก จึงฝากหน่วยงานที่เดินทางไปร่วมบริจาค ร่วมส่งต่อด้วย โดยรับรองว่าข้าวของเครื่องใช้ อาหารแห้ง รวมถึงเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมา รับรองว่าส่งถึงมือผู้ที่เดือดร้อนแน่นอน ส่วนผู้ที่ต้องการบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ไม่ได้เปิดรับแล้ว แต่สามารถบริจาคได้ตามหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์

Advertisement