ททท.พัทยา เผย..กิจกรรมปั่นชมวิถีมะพร้าว ชาวตะเคี้ยนเตี้ย 1 เดือน นักท่องเที่ยวตอบรับร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เชื่อ..กระแสท่องเที่ยวชุมชนกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

              นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า โครงการปั่นชมวิถีมะพร้าว ชาวตะเคี้ยนเตี้ยนั้น ททท. ร่วมกับชุมชนตะเคียนเตี้ย จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่ 15 กันยายนนี้
               โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้ท่องเที่ยวชมวิถีของชุมชนตะเคียนเตี้ยบน บ้านร้อยเสา กิจกรรม D.I.Y ทดลองทำผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 กิจกรรม คือ พิมพ์ลายกระเป๋าผ้า ปัง ปัง หรือตัดพวงมโหตร นอกจากนี้ยังจะได้ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว ชิมอาหารถิ่นอย่างแกงไก่หน่อไม้กะลา และกาแฟกะทิ เป็นต้น ทั้งนี้ตลอด 1 เดือนที่จัดกิจกรรมปั่นชมวิถีมะพร้าว ชาวตะเคี้ยนเตี้ย มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว
                ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้สำหรับชุมชนตะเคียนเตี้ยถือเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนท่องเที่ยวที่เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องภายใน 1-2 ปี อีกทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบในการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งในปัจจุบันชุมชนตะเคียนเตี้ยถือเป็นชุมชนที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัทที่ให้ความสนใจเข้าท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งชุมชนตะเคียนเตี้ยนั้นเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตในเรื่องของการปลูกมะพร้าวและมีการนำผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ โดยการนำมะพร้าวนำมาทำเป็นกิจกรรมหลักที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมในชุมชมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
             ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าเยี่ยมชมหรือร่วมทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวชุมชน จะต้องมีการนัดหมายชุมชนเอาไว้ก่อน เพราะการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ยนั้นถือเป็นกิจกรรมลองของชาวชุมชน วิถีชีวิตหลักคือการทำไร่ทำสวน หากไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า นักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางวันดี ประกอบธรรม โทร.098-412-1712
Advertisement