ททท.พัทยา ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน ดึงนักท่องเที่ยวจีน 500 คน เข้าร่วมงานชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทยจีน ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ 13 ก.ย.นี้ ณ บ้านสุขาวดี (มีคลิป)

           นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทยจีน ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บ้านสุขาวดีนั้น ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยกองตลาดเอเชียตะวันออก ซึ่งดูแลตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ ได้ประสานศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศ เตรียมนำนักท่องเที่ยวจีน จำวน 500 คน เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเมืองพัทยาในช่วงวันที่ 13-14 กันยายน 2562 นี้ ซึ่งตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งถือเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวจีน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงถือโอกาสดังกล่าวจัดกิจกรรมชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทยจีน เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อสานสัมพันธ์ไทย-จีน ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจีนยังถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเมืองพัทยา รวมถึงยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีนและยังเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา
              ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา  กล่าวต่ออีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดการแสดงไทย-จีน การจัดนิทรรศการไหว้พระจันทร์ การจัดซุ้มผลไม้ และการสาธิตการทำขนมไหว้พระจันทร์โดยเชฟชาวไทยและชาวจีน พร้อมทั้งจะมีการตัดขนมไหว้พระจันทร์ขนาดใหญ่ในเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ นอกจากนี้ภายในงานจะมีผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเข้าร่วมพุดคุยต่อยอดธุรกิจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement