ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค เดินหน้าเก็บตัวอย่างน้ำดื่มตู้น้ำหยอดเหรียญ หวังเพิ่มคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มที่สะอาดให้ชุมชน หากพบสารปนเปื้อนจ่อเรียกเจ้าของสร้างความเข้าใจ ก่อนตรวจซ้ำอีกครั้ง

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางบุปผา ส่งสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค นำทีมงาน เดินหน้าเก็บตัวอย่างน้ำตามที่ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตามพื้นที่ต่างๆ ของเมืองพัทยา ซึ่งพบว่าปัจจุบันธุรกิจตู้น้ำหยอดเหรียญในพื้นที่เมืองพัทยามีเปิดบริการเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่พบว่าขาดมาตรฐานในการดูแล มาในวันนี้ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ลงพื้นที่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ของเมืองพัทยา โดยแบ่งโซนออกเป็นโซนนาเกลือ พัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้
              สำหรับคนที่ดื่มน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ตามหอพักหรือคอนโด โดยการเลือกบริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้ปลอดภัยต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการไว้ที่ตู้ให้เห็นชัดเจน, สถานที่ตั้งห่างไกลจากท่อระบายน้ำตลาดสด แหล่งขยะ ปลอดสัตว์นำโรค อย่างหนู แมลงวัน แมลงสาบ, ตู้ยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 ซม. สภาพตู้น้ำสะอาด ไม่มีฝุ่นจับหนา ไม่ผุกร่อน รั่วซึม เป็นสนิม, แสดงการจดบันทึก วัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองทุกครั้ง, แสดงวัน เดือน ปี ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และมีคำเตือนตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว ระบุว่า “ระวังอันตรายหากไม่ตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองและตรวจสอบคุณภาพ”, ห้องจ่ายน้ำไม่มีคราบสกปรก ตะไคร่น้ำ หรือน้ำขัง, สภาพฝาปิดห้องจ่ายน้ำไม่ชำรุดแตกหัก, หัวจ่ายน้ำไม่มีคราบตะไคร่น้ำหรือสนิมจับ และควรล้างภาชนะให้สะอาดก่อนบรรจุน้ำ ขณะรองน้ำปากภาชนะไม่จ่อติดหัวจ่าย ที่สำคัญคือ น้ำดื่มที่ได้ต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ
              ทั้งนี้ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทที่ 3 (15) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่ม จากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่นเพื่อควบคุมเจ้าของกิจการดังกล่าวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้เจ้าของหรือผู้ให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญดูแลรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยเมื่อทางเมืองพัทยาได้กำหนดให้กิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในพื้นที่แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่จะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ โดยในวันนี้พบว่าจากการตรวจสอบพบตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐาน ทางฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จะได้ทำการแจ้งไปยังเจ้าของตู้น้ำให้ทำการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
Advertisement