สำนักสิ่งแวดล้อมจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดตลาดนาเกลือ หลังพ่อค้า แม่ค้า ร้องให้ทำความสะอาด เพื่อสุขลักษณะที่ดีของผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า พร้อมลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ

             ( 29 เมษายน 2562) วันนี้ ที่ตลาดนาเกลือ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้นำรถฉีดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด โดยเป็นการทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ ซึ่งตลาดสดถือว่าเป็นศูนย์กลางชุมชน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และอาหารปรุงสำเร็จ ดังนั้น การที่ประชาชนจะได้รับอาหารสดที่สะอาด ปลอดภัย ต้องเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสดที่ได้มาตรฐานตลาดสด
นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อตามมา และเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดี ผู้ประกอบการควรมีการล้างตลาดสดเดือนละหนึ่งครั้ง หรือหากอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ควรล้างตลาดเดือนละ 2-3 ครั้ง โดยเน้นที่ 3 จุดสำคัญ ได้แก่ พื้น เขียง และแผง เพราะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสอาหารมากที่สุด จึงสามารถเป็นเส้นทางผ่านเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งการล้างตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาลมี 2 ขั้นตอนสำคัญ คือ ขั้นที่ 1 การล้างด้วยน้ำและผงซักฟอกเพื่อกำจัดคราบสกปรก แล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบริเวณบนแผงหรือพื้นทางเดิน แต่หากมีคราบไขมันจับให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผง ทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถูเพื่อช่วยในการขจัดคราบไขมัน และขั้นที่ 2 การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและลดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำ จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว

             ทั้งนี้ในส่วนของการล้างตลาดในครั้งนี้ของทางเมืองพัทยา พบว่าเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งในช่วงเทศกาลและวันธรรมดา ดังนั้นการทำความสะอาดวันนี้นอกจากจะสร้างสุขลักษณะที่ดีแก่ตลาดสดแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Advertisement