เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดตลาดประชารัฐ ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ด้านประชาชนท้องถิ่นเดินหน้านำสินค้าพื้นบ้านมาร่วมจำหน่ายคึกคัก

              เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายกร ปราบรัตน์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้าของชุมชน ที่นำอาหารคาว หวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน ออกมาจำหน่าย ในโครงการตลาดนัดสุขใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้าในชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ สินค้าที่นำมาจำหน่ายในวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพืชผักท้องถิ่นที่หาทานยาก พืชผักปลอดสารพิษ, อาหารสำเร็จรูปเมนูท้องถิ่น, สินค้าโอท็อปจากกลุ่มผู้สูงอายุ , กลุ่มสตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นต้น บรรยากาศในวันนี้พบว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีในส่วนของประชาชนในพื้นที่ต่างเดินทางเข้าร่วมจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดประชารัฐหนองปลาไหลจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกๆ วันศุกร์ต้นเดือนของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

Advertisement