ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561

             เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยนายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทาง FM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่‪เวลา 09.00 น.‬เป็นต้นไป

        สำหรับในการประชุมครั้งนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมหลายเรื่อง โดยเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดชลุบรี ที่ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นโครงการชลประทานชลบุรี ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดชลบุรี ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่ชาติโดยเชิญชวยร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เชิญชวนข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ตอนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวที่วัดใหญ่อินทราม พระอารามหลวง หรือประชาชนท่านใดสนใจสามารถสวดมนต์ตามวัดใกล้บ้านท่าน และสุดท้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

           นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆ ใกล้บ้าน หรือมาร่วมสวดมนต์ที่วัดใหญ่อินทราม พระอารามหลวง ส่วนประชาชนที่จะเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดชลบุรี ได้จัดสถานที่เคาวท์ดาวน์หลายแห่ง เช่น ชายหาดบางแสน พัทยา และสถานที่ต่างๆ ส่วนการใช้รถใช้ถนน ขอให้ประชาชนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและใจเย็นๆ ในช่วงเวลารถติด ให้อภัยกันซึ่งกันและกัน เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว
            หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวอวยพรชาวชลบุรีเนื่องใน โอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ให้มีความสุข พร้อมกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชลบุรี เคารพนับถือ โดยเฉพาะพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลสิรินาถ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวชลบุรี รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดลบันดาลพระราชทานพรให้ชาวจังหวัดชลบุรี มีความสุข ความสำเร็จด้วยจตุรพิธพรชัย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ คิดทำการสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จตลอดปี 2562  และตลอดไป…

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Advertisement