โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สอนเด็ก 1 พันคนว่ายน้ำเป็นใน 1 ชั่วโมง

            สัตหีบ-วันนี้ 17 ธ.ค.61 พลเรือตรีสุรพงษ์ พรหมแพทย์ ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ ได้จัดโครงการสอนเด็กว่ายน้ำเป็นใน 1 ชั่วโมง ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาทางน้ำ พัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และป้องกันการเกิดอันตรายสามารถช่วยเหลือตนเองจากการทำกิจกรรมทางน้ำ โดยเรียนเชิญ พลเรือตรีประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาทางน้ำ สังกัดโรงเรียนนายเรือ มาแนะนำการเรียนการสอนให้กับครูพลานามัย อาจารย์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป รวมไปถึงนักเรียน ซึ่งท่านได้สั่งสมประสบการณ์มากว่า 50 ปี ย่อการเรียนการสอนให้เหลือเพียง 1 ชั่วโมง ทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ อนุบาลชั้นปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 3 รวมประมาณ 1,000 คน ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กับสามารถต่อยอดวางรากฐานการฝึกให้ว่ายครบ 4 ท่า คือ ฟรีสไตล์, กรรเชียง, กบ และผีเสื้อ ได้ในชั่วโมงต่อๆ ไป เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาทางน้ำ พัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และป้องกันการเกิดอันตราย สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำกิจกรรมทางน้ำได้อีกด้วย


พลเรือตรีประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์ ที่พลเรือตรีสุรพงษ์ พรหมแพทย์ ผู้จัดการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ ได้ริเริ่มจัดโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬา เป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น อีกทั้งอำเภอสัตหีบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล มีกิจกรรมทางน้ำหลากหลาย มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และยังมีสระว่ายน้ำอีกจำนวนมาก จึงมีอุบัติเหตุจากกิจกรรมทางน้ำเกิดขึ้นบ่อยมาก และบางครั้งรุนแรงถึงแก่ชีวิต ดังนั้นการฝึกให้เด็กๆ หรือประชาชนทั่วไปได้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ จะเป็นการป้องกันการจมน้ำ จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement