ปศุสัตว์ ชลบุรี ชี้ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าชลบุรี ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อ ไม่พบการแพร่ระบาดในสุนัข คาดปีหน้าอาจถูกปลอดล็อคพื้นที่สีแดงจากกรมปศุสัตว์ ย้ำฝากประชาชนพาสุนัขฉีกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมฉีกวัคซีนกระตุ้นทุกปี เพื่อป้องกันการเกิดโรค

          ( 11 ธันวาคม 2561 ) จากรณีที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สีแดง โรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากว่าพบว่ามีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดพบว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นดีขึ้น ไม่พบการแจ้งว่ามีสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรีนั้น นายพจน์ สิชณนุกฤษฎ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นพบว่า ปัจจุบันไม่ได้มีการรับแจ้ง และไม่พบผู้ถูกสุนัขที่มีพิษสุนัขบ้ากัดแต่อย่างใด สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่ดีขึ้นจนไม่พบว่ามีสุนัขติดโรคพิษสุนัขบ้านั้น สาเหตุมาจากการเดินหน้าเฝ้าระวังโรคจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขจรจัด ที่อาศัยตามวัด ตามโรงเรียนอย่างเข้มงวด เนื่องจากว่าสุนัขในกลุ่มดังกล่าว ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพราะสุนัขเหล่านี้ บางตัวเป็นสุนัขจรจัดแต่เกิด ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาเลย แต่บางตัวได้รับการฉีดวัคซีนมา เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าของ แต่พอเจ้าของเลี้ยงไม่ไหว ก็นำมาปล่อยไว้ ทำให้กลายเป็นสุนัขจรจัด ซึ่งสุนัขในกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ปศุสัตว์จังหวัดได้มอบหมายให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด และเร่งฉีดวัคซีนให้กับสุนัขกลุ่มนี้เป็นการด่วน เพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยพบว่าหลังจากที่เร่งฉีดวัคซีนแก่สุนัขจรจัดจนคลอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการออกหน่วยฉีดวัคซีนแก่สุนัขที่มีเจ้าของในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็พบว่าไม่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขเพิ่มขึ้น


นอกจากนี้ในส่วนผู้ที่เลี้ยงสุนัขก็พบว่ามีความรู้มากขึ้น เนื่องจากที่เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์ และสัตวแพทย์ ไปให้ความรู้แก่ผู้ที่เลี้ยงสุนัข ในช่วงเวลาที่ออกหน่วย เรื่องของการได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นแก่สุนัขที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วปีละ 1 ครั้ง ก็จะสามารถเป็นภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขตัวดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และด้วยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างดี จึงทำให้จำนวนของการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไม่เพิ่มขึ้น และสำหรับการประกาศยกเลิกพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่สีแดงของกรมปศุสัตว์นั้นนั้น คงต้องใช่ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี เนื่องจากทางกรมปศุสัตว์จะต้องดูตัวเลขและการหยุดแพร่ระบาดของโรคให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในพื้นที่อีก ถึงจะประกาศพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้กลับคืนสู่พื้นที่สีเขียว นั้นก็หมายถึงพื้นที่ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป…

Advertisement