กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดี หวังพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แก่กลุ่มสตรี รวมทั้งยังป้องกันโรค และฟื้นฟูความแข็งแรงในกลุ่มผู้สูงอายุ

 

          ( 8 ธันวาคม 2561 ) ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราช นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ นำสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และผู้สูงอายุในพื้นที่ ร่วมกันออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ตามโครงการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีต่อชีวิต ประจำปี 2561
                 ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เดินหน้าส่งเสริมการจัดสวัสดิการในเรื่องของการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญ และนิยมออกกำลังกันมากขึ้น เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ดังนั้นกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน 53,000 บาท ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ด้วยกิจกรรมการบริหารร่างกายกับไม้พลอง, กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และกิจกรรมปรับสภาพร่างกาย กล้ามเนื้อ รวมทั้งการเต้นของหัวใจให้เข้าสู่ภาวะปกติ โดยตั้งเป้าหมายให้สมาชิกมีค่าดัชนีมวลกายลดลง ร้อยละ 60 เมื่อจบโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็พบว่าได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ และผู้สูงอายุในพื้นที่กว่า 60 คนเข้าร่วมโครงการ


สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วม โครงการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีต่อชีวิต ประจำปี 2561 สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราช ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ตลอดปี 2561 ไปจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป…

Advertisement