นโยบายการแก้ไข

นโยบายการแก้ไข

นโยบายการแก้ไขของเรา
เดอะ พัทยานิวส์  เชื่อมั่นในความโปร่งใส ความซื่อตรงและความซื่อสัตย์  ดังนั้นเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อย่างทันท่วงที

ความซื่อสัตย์และข้อมูลที่สมบูรณ์แสดงถึงคุณค่าหลักสองอย่างในงานด้านสื่อสารมวลชล  และเราเชื่อว่าความเที่ยงตรงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เดอะ พัทยานิวส์  มีความรอบคอบในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้อ่าน  เมื่อเราทราบถึงข้อผิดพลาดในข้อมูล (ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก) เราจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

เมื่อข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นในข่าวหรือบทความที่เผยแพร่ไปแล้วนั้น เดอะ พัทยานิวส์ จะตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งการแก้ไขนั้นมีการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้

1. ข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไร
2. ข้อมูลที่เผยแพร่ไปแล้วนั้นมีข้อผิดพลาดอย่างไร
3. ข้อมูล (และเวลา) เมื่อมีการแก้ไข หากข้อมูลนั้นไม่สามารถแก้ไขในเนื้อหาหรือข่าวเดิมได้ ข้อมูลที่ถูกต้องจะแก้ไขโดยปรากฎอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายของข่าวหรือบทความนั้นๆ แทนที่เราจะลบข้อมูลนั้นออกไปเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด เราแสดงความโปร่งใสโดยการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มลงไป

หากคุณสังเกตเห็นข้อมูลที่ผิดหรือคิดว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องในข่าวหรือบทความของเรา สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ Editor@ThePattayaNews.com